La figura d’infermeria

infermeria-1454x754Els progressos tecnològics en els últims anys han permès la creació d’equips professionals que permeten aportar una qualitat de vida considerable i un agent de salut molt important es el d’infermeria. Les seves funcions són plenament complementàries amb les del metge en tots els àmbits assistencials seguint el model d’atenció personalitzada, integral i contínua, sempre respectant els valors, hàbits i creences del malalt. La seva labor, basada en el mètode científic, es desenvolupa en Atenció Primària, hospitals, domicili, Centres Sociosanitaris, quirúrgica, UCI, psiquiatria, … participant en els programes assistencials, enregistrant en la Història Clínica i executant les mesures de prevenció i protecció de les malalties tant a nivell individual com familiar o comunitari. La educació i capacitació dels pacients i familiars per fomentar conductes responsables d’autocura i la detecció de vulnerabilitats fan de la infermeria els components de l’equip interdisciplinar indispensable per aportar les solucions en termes de salut.
Actualment la tasca del metge en solitari no aporta els elements determinants per aconseguir uns resultats satisfactoris en la qualitat assistencial fent-se necessària la mútua col·laboració entre metges i infermeria aplicant les sinergies pròpies que permet assolir uns objectius de salut. Aquesta relació es fa especialment agradable i estimulant en la mesura que cada membre de l’equip conegui les seves funcions específiques i mantingui la actitud de col·laboració.
En un clima de bona entesa son tots els membres de l’equip que surten guanyant i conseqüentment el pacient també. I en uns moments com els d’ara de restriccions aquest es un aspecte molt important per prevenir el desgast. Pensem que viure al costat de la malaltia, el patiment i la mort no és fàcil i tenir una companyia en qui recolzar-te ajuda molt

Anuncis